मलेसियामा रहेका Ncell ग्राहकहरु घरमा फ्री फोन गर्नुहोस

सबभन्दा पहिले मेरो तर्फबाट HAPPY CHRISHTMAS. र Chrishtmas gift यो रहेछ।

के तपाईं मलेसियामा हुनुहुन्छ? के तपाइको Ncell नम्बर roaming मा छ?

त्यसो भए यश क्रीसमस घरमा फ्री कुरा गर्नुहोस। फ्री मा फोन गर्न 977 डायल गरि १० अंकको नम्बर डायल गरि घरमा मज्जाले कुरा गर्नुहोस।

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s